| Introducere | Despre sait | Linkuri interesante
     
 
 • Noile direcţii ale educaţiei  
 
 

Direcţii noi în cadrul educaţiei

în educaţie, analizîndu-se problemele apărute pe parcurs, s-au găsit unele sugestii pentru educarea noului individ, pe baza noilor direcţii a educaţii sau a unoir conţinuturi noi, cum ar fi: educaţia pentru pace, educaţia ecologică, educaţia pentru participare şi democraţie, educaţia demografică, educaţia pentru comunicare şi presă, educaţia economică, educaţia comunitară, educaţia privind drepturile fundamentale ale omului, educaţia pentru o nouă ordine internaţională, etc.

Aceste direcţii noi, pot fi implementate în educaţie prin următoarele posibilităţi:

- introducerea de discipline noi, ce promovează aceste tipuri ale educaţiei;

- crearea unor compartimente speciale, în cadrul unor discipline de bază

- prin introducerea cu mesaje, ce ţin de noile discipline.

Educaţia pentru pace: Acest tip de educaţie promovează comunicarea şi participarea, uşurînd legătura dintre state, crearea indivizilor, ce promovează pacea şi liniştea în lume. Principalele obiective a acestui tip de educaţie sunt:

a) Formarea capacităţilor şi însuşirilor de personalitate;

b) învăţarea unor idei şi cunoştinţe, specifice problemei propagării păcii;

c) împărtăţirea unor atitudini faţă de societate şi de umanitate.

în cadrul educaţiei pentru pace sunt înlăturate ideile şi concepţiile, care dezvoltă agresiune, xenofobii, rasism, sunt formate comportamente paşnice, de respect, pacea între persoane, ţări, naţii.

Educaţia pentru respectarea drepturilor omului: Acest tip de educaţie învaţă oamenii, care sunt drepturile fiecăruia: la viaţă, la opinie, la circulaţie, la libera exprimare, la consideraţie, etc. Constă în:

- împărţirea eforturilor, efectuate de factorii educaţionali, în vederea unei legături a copiilor şi tineretului, respectarea ideilor acelora, care nu sunt ca noi şi care gîndesc altfel.

- anunţarea drepturilor omului, care există în codurile internaţionale.

- scoaterea din sistemul educaţional a ideologiilor, care trezeşte ură, războiul, discriminarea, inegalitatea dintre oameni.

- justificarea conflictelor, a războiului prin teme speciale, introduse la diferite discipline şi propagate în rîndul elevilor, profesorilor, părinţilor;

- cu ajutorul filmelor şi alte manifestaţii, care sunt purtătoare de mesaje pacifice.

Educaţia ecologică: Acest tip de educaţie ajută omul să înţeleagă mai bine natura, să o ajute. Este necesar deoarece:

- urmările dezastruoase, ca urmare a dezvoltării omului;

- industrializarea iraţională, ce a dus la poluarea mediului;

- degradarea naturii, cauzată de otrăvirea solului, aerului, apei.

Individul trebuie să existe în strînsă legătură cu natura, să respecte tot ce există în cadrul natural, să utilizeze raţional resursele naturale, să gestioneze corect deşeurile, să aranjeze frumos ceea ce îl înconjoară, să utilizeze coerent resursele naturale.

Lipsa unei educaţiei ecologice duce la efecte drastice, cum ar fi: alunecări de teren, inundaţii, secetă, infecţii radioactive, găuri în stratul de ozon. Educaţia ecologică implică în sine studierea unor disciplini ecologice, bazate pe explicaţii, atitudini şi comportament responsabile faţă de mediul natural.

 

 • Dezvoltarea Educaţiei
Formele educaţiei
 • Educaţia formală
 • Educaţia nonformală
 • Educaţia iformală
Factorii educatiei
 • Educaţie familială
 • Educaţie scolară
 • Educaţie prin mass-media
Tipuri de educatie
 • Educaţie intelectuală
 • Educaţie estetică
 • Educaţie sexuală

 • Noi direcţii ale educaţiei

 • Licee
 • Universităţile Moldovei

Lucrările studenţilor noştri

 • Servicii educaţionale
 • Facts of life
 • Education in Moldova
 • Articles Library
 
Main
 
  © 2006 Educativ.info