| Introducere | Despre sait | Linkuri interesante
     
 
 • Educatie familială  
 
 

Influenţa familiei în procesul educaţional

„Cei şapte ani de acasă” –acestă frază ne vorbeşte foarte multe de familia, credinţa, concepţiile oricărei persoane, de mediul în care s-a format individul.

Familia este rădăcina educaţiei. Aşa cum cît de corect ai sădit un pom, şi pe cît de adînc a fost sădit, adică este rezistent, aşa rol îl are şi familia în educarea tinerii generaţii. Cum natura a plămădit în pîntece individul, aşa şi familia plămădeşte, numai că la nivel spiritual.

Familia este un factor primordial de informare şi de creare a copiilor şi tineretului. Ea are rolul de al introduce pe copil în societate, de a implementa practici educative, construcţii cognitive. De observat faptul că, familia implementează mai mult valori practice, decît teoretice.

Familia este mediul cel mai sănătos şi are o influenţă mare asupra individului. Individul, în cadrul familiei se dezvoltă multilateral, cuprizînd mai multe ramuri de activitate. Un mediu tonifiant, va ajuta la o înţelegere mai adecvată a societăţii, omenirii, o educaţie bună va ajuta la crearea unui individ util societăţii. O societate prosperă va favoriza îmbogăţirea individului cu valori şi concepţii noi.

Familia are rol mai mult să formeze decît să aducă la cunoştinţă. Este foarte importantă educaţia din copilărie, deoarece individul, ia primele impresii din mediul înconjurător, care, la vîrsta frageda a copilului, este familia. Tot din mediul familial, copilul, ca un burete, mai ia conduitele şi obiceiurile celor din jur. Individul va repeta şi va imita oamenii din jur, va avea aceleaşi păreri, idei, concepţii. Copilul va mima, gesticula exact ca persoanele din jur.

în prezent, în Moldova, multe familii însuşi necesită o educaţie, dat diind îsituaţia economică a ţării.

 

 • Dezvoltarea Educaţiei
Formele educaţiei
 • Educaţia formală
 • Educaţia nonformală
 • Educaţia iformală
Factorii educatiei
 • Educaţie familială
 • Educaţie scolară
 • Educaţie prin mass-media
Tipuri de educatie
 • Educaţie intelectuală
 • Educaţie estetică
 • Educaţie sexuală

 • Noi direcţii ale educaţiei

 • Licee
 • Universităţile Moldovei

Lucrările studenţilor noştri

 • Servicii educaţionale
 • Facts of life
 • Education in Moldova
 • Articles Library
 
Main
 
  © 2006 Educativ.info