| Introducere | Despre sait | Linkuri interesante
     
 
 • Educatie prin mass-media  
 
 

Influenţa mass-mediei în procesul educaţional

Iniţial dezvoltarea societăţii depindea de industria ţării, în prezent acest lucru este determinat de cît de informată este societatea. în dependenţă cine deţine bine informaţia, acela şi se dezvoltă continuu.

într-o societatea informată, totul este în continuă mişcare şi creştere, producerea creşte, iar acesta la rîndul său cere locuri de muncă noi. în acestă situaţie creşte nivelul vieţii populaţiei şi stabilitatea în societate, încrederea în ziua de mîine.

Din această cauză tindem spre o societate informată, iar acest lucru are loc numai prin indivizi educaţi. Trecerea la o societate informată se efectuiază diferit, în dependenţă de specificul politic, social şi cultural. Orice ţară a parcurs diferit etapele de trecere la o societate informatizată, dar mai greu face aceşti paşi Moldova. Moldova deţine nişte condiţii de viaţă mai speciale faţă de ţările dezvoltate, ceea ce îngreuiază situaţia simţitor.

Pentru a deveni o societate informată trebuie de bazat pe posibilităţile naţionale, particularităţi sociale şi culturale, nivelul de trai în ţară. Spre cale informatizării sunt depuse eforturi comune din partea statului şi a societăţii, sunt emise ordine şi legi.

Mass-media este un factor al educaţiei, care lasă urme adînci în memoria individului. Ea poate să mărească sau să micşoreze experienţele unei persoane. într-o societate informatizată, educaţia nu trebuie să rămînă în urmă. Mass- media este prezentă în cadrul societăţii prin ziare, reviste, radio, televiziune, internet.

Chiar dacă informaţia parvine prin aceste canale, oricum acestă informaţie trebuie filtrată, deoarece nu este întotdeauna veridică. Atenţia cuvenită va ajuta să delimităm binele de rău, originalul de neoriginal.

în prezent o dezvoltare imensă o are Internetul. Internetul este o reţea globală de calculatoare interconectate. El ne furnizează informaţii, care sunt depozitate pe mii de calculatoare din întreaga lume. Implementarea internetului în societate, a determinat o dezvoltare mai rapidă a întregii lumi, în special a societăţii noastre.

Orice persoană, în prezent, poate efectua diferite operaţiuni, de la cumpărături pînă la achitarea serviciilor, fără a părăsi locuinţa. Plus la toate, a generat dezvoltarea comunicării cu întreaga lume.

 

 • Dezvoltarea Educaţiei
Formele educaţiei
 • Educaţia formală
 • Educaţia nonformală
 • Educaţia iformală
Factorii educatiei
 • Educaţie familială
 • Educaţie scolară
 • Educaţie prin mass-media
Tipuri de educatie
 • Educaţie intelectuală
 • Educaţie estetică
 • Educaţie sexuală

 • Noi direcţii ale educaţiei

 • Licee
 • Universităţile Moldovei

Lucrările studenţilor noştri

 • Servicii educaţionale
 • Facts of life
 • Education in Moldova
 • Articles Library
 
Main
 
  © 2006 Educativ.info