| Introducere | Despre sait | Linkuri interesante
     
 
 • Educaţia formală  
 
 

Formă de educaţie: Educaţia formală

Acest tip de educaţie face legătură dintre majoritatea influenţelor intenţionate şi sistematice, create în cadrul instituţiei specializate, cum ar fi şcolile sau universităţile, şi are ca scop suprem formarea omului, ca personalitate.

Educaţia formală este explicată pe baza unor obiective clar definite, iar procesul educaţional se caracterizează prin intensitate, concentrare şi continuitate. ţelul acestui tip de educaţie este de a informa elevii prin cunoştinţe noi, familiarizarea cu tehnici educativi, care le va da indivizilor o anumită independenţă educativă.

Pentru acest tip de educaţie sunt elaborate programe de specialitate, care sunt pregătite de specialişti, cu o pregătire în acest sens. Cunoştinţele primite sunt alese şi structurate, fiind caracterizate prin conţinut ştiinţific.

Educaţia formală ajută la o asimilare continuă a cunoştinţelor şi uşurează dezvoltarea unor aptitudini, capacităţi, atitudini a individului, introducerea persoanei în societate. O latură importantă a educaţiei formale o constituie evaluarea, care uşurează reuşita şcolară, succesul formării elevilor.

Evaluarea, în afară de faptul că evaluează cunoştinţele elevilor, mai are scopul de a trezi în individ, capacitatea de autoaprecierea, autoevaluare. Individul se simte frustat, atunci cînd persoana de alături este apreciat mai bine. Acest lucru, în cazul în care este o notare corectă, să trezească eul propriul, şi să se ridice la aşteptările cuvenite. Deşi acest tip de educaţie este necesară, totuşi are unele goluri, din cauza programelor de învăţămînt încărcate.

Acest fapt cauzează lipsa neobişnuitului, creativismului, şi are caracter de rutină şi monotonie. Lipsa de explicare şi argumentare, face ca cunoştinţele transmise să aibă un caracter pur informativ, fără a trezi minţi şi a descuia idei măreţe.

Educaţia formală este caracterizată prin următoarele:

- la bază are, introducerea persoanelor în studiu intelectual;

- posibilitatea de a lega cunoştinţele, avînd la bază cunoştnţele teoretice;

- recunoaşterea cunoştinţelor proprii;

- formarea şi concretizarea cunoştinţelor şi în alte forme educative, din puct de vedere social.

 

 • Dezvoltarea Educaţiei
Formele educaţiei
 • Educaţia formală
 • Educaţia nonformală
 • Educaţia iformală
Factorii educatiei
 • Educaţie familială
 • Educaţie scolară
 • Educaţie prin mass-media
Tipuri de educatie
 • Educaţie intelectuală
 • Educaţie estetică
 • Educaţie sexuală

 • Noi direcţii ale educaţiei

 • Licee
 • Universităţile Moldovei

Lucrările studenţilor noştri

 • Servicii educaţionale
 • Facts of life
 • Education in Moldova
 • Articles Library
 
Main
 
  © 2006 Educativ.info