Mijloacele învăţămîntului ¬

Metode ale învăţămîntului
Expunerea ¬
Conversaţia euristică ¬
Demonstraţia şi observarea didactică ¬

Metodologii didactice
Metoda didactică ¬
Procedeul didactic ¬
Organizarea învăţării ¬

Tendinţe noi în metodologie ¬

Clasificarea metodologiilor ¬

Produse curriculare ¬

Lucrările studenţilor noştri
Education for teens ¬
Education in Moldova ¬

 

 

 

 

 

Despre sait

Saitul, încorporează o bază didactică excepţională. Are menirea de a transmite elevilor, nu doar cunoştinţe ştiinţifice legate de procesul educaţional, ci o preocupare principală a noastră este dezvoltarea propriului eu.

O altă trăsătură a saitului este trezirea conştiinţei la realităţile vieţii, problemele culturii şi a educaţiei actuale.

Acest fapt, atrage după sine, iubirea de sine, de muncă, de frumos. A reuşi, înseamnă a studia mult, a creceta şi cugeta liber.

într-o comunitate sănătoasă, din toate punctele de vedere, se dezvoltă indivizi sănătoşi, care în viaţa culturală a societăţii se încadrează fără probleme, la care diferenţa dintre bine şi rău este clar vizibilă, şi indivizii sunt educaţi şi îndreptaţi să facă numai bine, celor din jur şi sie însuşi.

Saitului este îndreptat spre liceeni, cu dorinţă de învăţare şi dezvoltare în plan educativ.

în cazul în care doriţi să publicaţi diverse articole, referitoare la dezvoltarea învăţămîntului liceal în Moldova, a diverselor metode de predare-învăţare utilizate în cadrul lecţiilor, vă puteţi adresa la adresa email:

   

Copyrighted by educativ.info