Mijloacele învăţămîntului ¬

Metode ale învăţămîntului
Expunerea ¬
Conversaţia euristică ¬
Demonstraţia şi observarea didactică ¬

Metodologii didactice
Metoda didactică ¬
Procedeul didactic ¬
Organizarea învăţării ¬

Tendinţe noi în metodologie ¬

Clasificarea metodologiilor ¬

Produse curriculare ¬

Lucrările studenţilor noştri
Education for teens ¬
Education in Moldova ¬

 

 

 

 

 

Clasificarea metodologiilor didactice

O metodă se caracterizează prin dominarea unor procedee într-un anumit timp, şi se pot schimba, astfel încît metoda corespunzătoare să fie clasificată altfel.

în clasificarea metodologiei didactice, se respectă următoarele:

- criteriile de clasificare trebuie să fie aceleaşi, nerepetate;

- clasificarea trebuie să fie completă

- clasele, în care sunt plasate metodologiile, nu trebuie să se repete;

în rezultat există următoarele clasificări posibile:

1. din punct de vedere istoric:

- metode tradiţionale:expunerea, conversaţia, exercitiul etc.;

- metode moderne: algoritmizarea, problematizarea, brainstorming-ul, instruirea programată

2. din punct de vedere al extinderii sferei de aplicabilitate:

metode generale: expunerea, prelegerea, conversatia, cursul magistral etc.;

metode particulare: exerciţiul moral sau exemplul, în cazul educaţiei morale.

3. din puct de vedere a prezentării cunoştintelor:

metode verbale, bazate pe cuvantul scris sau rostit;

metode intuitive, bazate pe observarea directă,senzorială a obiectelor şi fenomenelor realităţii.

4. din punct de vedere al angajarării elevilor la lectie:

metode expozitive , centrate pe memoria reproductivă şi pe ascultarea pasivă

metode active, care suscită activitatea de explorare personală a realitătii.

5. după funcţia didactică principală:

cu funcţia principală de predare şi comunicare;

cu funcţia principală de fixare şi consolidare;

cu funcţia principală de verificare şi apreciere a rezultatelor muncii.

6. din punct de vedere al însuşirii materiei:

metode algoritmice, bazate pe secvenţe operaţionale, stabile, prestabilit construite;

metode euristice, bazate pe descoperire proprie şi rezolvare de probleme.

7. din punct de vedere al structurării muncii:

metode individuale, pentru fiecare elev individual;

metode de predare-învăţare în grupuri: de nivel sau omogene şi pe grupe eterogene;

metode frontale, cu întreaga clasă

metode combinate, prin alternări între variantele de mai sus.

8. după modul de percepţie - învătare conştientă, prin descoperire:

metode bazate pe învăţarea prin receptare: expunerea, demonstraţia cu caracter expozitiv;

metode care apar în preponderent descoperirii dirijate: conversaţia euristică, studiul de caz;

metode de descoperire propriu-zisă: exercitiul euristic, brainstorming-ul etc.

9. după schimbării produse la elevi:

metode heterostructurante: transformarea se produce prin altul, ca în cazul expunerii, conversaţiei, studiului de caz,

problematizării etc.; metode autostructurante: individul se transformă prin sine, prin descoperirii, exercitiului.

   

Copyrighted by educativ.info