Mijloacele învăţămîntului ¬

Metode ale învăţămîntului
Expunerea ¬
Conversaţia euristică ¬
Demonstraţia şi observarea didactică ¬

Metodologii didactice
Metoda didactică ¬
Procedeul didactic ¬
Organizarea învăţării ¬

Tendinţe noi în metodologie ¬

Clasificarea metodologiilor ¬

Produse curriculare ¬

Lucrările studenţilor noştri
Education for teens ¬
Education in Moldova ¬

 

 

 

 

 

Metodă de predare: Demonstraţia şi observarea didactică

Demonstraţia didactică se evidenţiază prin prezentarea unor obiecte, fenomene, care vor uşura înţelegerea altor fenomene mai complexe. Noţiunea de demonstrare cere după sine, noţiunea de arătare, de prezentare, a unor procese sau acţiuni naturale sau nenaturale, pentru o înţelegere mai bună a elevilor a unor legi, proprietăţi, constante, şi care sunt elemente de bază a cunoaşterii.

Demonstraţia are ca fundament un cadru concret, fie el: natural, simbolic sau artificial. Pe baza acestuia, se deduc constatări şi interpretări. Demonstraţia, este un suport al cunoaşterii pe cale deductivă: prin concretizare şi materealizare şi inductivă: prin concepţii şi deprinderi.

Există diverse tipuri de demonstraţii, în dependenţă de materealul avut la dispoziţie:

- pe viu: experimente de laborator, demonstraţia unor comportamente;

- figurativă: prin intermediul reprezentărilor grafice;

- cu ajutorul desenului;

- cu ajutorul modelelor: fizice, grafice;

- cu ajutorul imaginilor audiovizuale: proiecţii statice sau dinamice;

- prin exemple.

Demonstraţia are un caracter ilustrativ, iar ca finalitate - reproducerea unor acţiuni, sau învăţarea unor cunoştinţe noi pe bază de suport intuitiv.

Observarea didactică include urmărirea atentă a unor obiecte şi fenomene, ce au loc. Acest tip de observare poate avea loc: sistematic prin îndrumarea profesorului sau independent prin propria dorinţă. Acestea au va ţel descoperirea cunoştinţelor despre realitatea din jur, şi al completării unor informaţii deja existente în baza de cunoştinţe.

Observaţia are un caracter euristic, şi scopul ei este de a trezi participarea, receptivitatea elevilor faţă de ceea ce se întîmplă în mediul înconjurător. Observaţiile pot fi de 2 tipuri: de lungă sau de scurtă durată. Prin observaţii se ating următoarele obiective: explicarea, descrierea, interpretarea unor fenomene.

Observaţiile văzute vor fi exprimate şi explicate, mai tîrziu, de elevi, prin diferite reprezentări: grafice, referate, desene, grafice.

Prin acest tip de observare şi prin formele care au loc în acest proces, sunt dezvoltate şi alte calităţi, ca: răbdarea, consecvenţa, imaginaţia, perseverenţa, perspicacitatea.

   

Copyrighted by educativ.info