Mijloacele învăţămîntului ¬

Metode ale învăţămîntului
Expunerea ¬
Conversaţia euristică ¬
Demonstraţia şi observarea didactică ¬

Metodologii didactice
Metoda didactică ¬
Procedeul didactic ¬
Organizarea învăţării ¬

Tendinţe noi în metodologie ¬

Clasificarea metodologiilor ¬

Produse curriculare ¬

Lucrările studenţilor noştri
Education for teens ¬
Education in Moldova ¬

 

 

 

 

 

Metoda didactică

Metoda didactică reprezintă o cale spre didactică, şi are ca scop atingerea obiectivelor educaţionale.Ea este o cale în fixarea conturului unor fapte, legi, descrieri, interpretări, apropiindu-le cît mai mult de realitate.

în acelaşi timp, metodele didactice prezintă, coordonează cu informaţiile, ce s-au acumulat în baza de cunoştinţe a oricărei persoane. Unele metode au rolul de a descoperi adevăruri, altele slujesc la descoperirea altor adevăruri sau în cadrul cercetărilor ştiinţifice.

Metoda didactică reprezintă o sursă sigură de organizare şi desfăşurare a procesului de predare-învăţare, şi se împreunează cu alte componente ale educaţiei.

Metoda didactică reprezintă următoarele modalităţi de lucru:

- încadrată în lecţii sau activităţi extradidactice prin intermediul elevilor în scopuri utile acestora;

- intuieşte, în mare parte a cazurilor, legătura dintre profesori şi elevi, soluţionarea problemelor împreună, prin depistarea adevărului de neadevăr;

- utilizată, sub forma unor procedee, unite şi folosite, în dependenţă de cerinţele elevilor, ca scop avînd înţelegerea şi aprofundarea cunoştinţelor, a dezvoltării creativităţii;

- uşurează rolul profesorului, ca persoană competentă în promovarea cunoştinţelor noi, şi organizator abil al proceselor de predare-învăţare.

Metoda didactică poate lua parte la realizarea mai multor obiective de predare-învăţare. Prin decizii complexe, profesorul, alege o metodă sau altă metodă în procesul instructiv, în dependenţă de scopurile urmărite, de deosebirile de vîrstă, psihologice, individuale, de experienţa didactică a sa.

O metodă pedadogică ia naştere prin interacţiunea mai multor factori, la care educaţia se modelează după cerinţele societăţii.

Metodele didactice conţin următoarele funcţii:

- funcţia cognitivă: prin care oricărui elev, i se deschide un drum spre aflarea adevărului, înţelegerea ştiinţei şi tehnicii, de cercetare a culturii şi a omului;

- funcţia formativ-educativă: elevii din punct de vedere psihic şi fizic sunt determinaţi să-şi creieze noi deprinderi intelectuale, structuri culturale, atitudini noi, sentimente, capacităţi, comportamente;

- funcţia instrumentală: metoda reprezintă un instrument de execuţie, fiind un mijlocitor spre atingerea obiectivelor educative;

- funcţia normativă: metoda indică, faptul, cum trebuie de utilizat procedeele educative, cum trebuie de predat, şi cum de învăţat, astfel încît în final să existe un randament al învăţării cît mai mare.

   

Copyrighted by educativ.info