Mijloacele învăţămîntului ¬

Metode ale învăţămîntului
Expunerea ¬
Conversaţia euristică ¬
Demonstraţia şi observarea didactică ¬

Metodologii didactice
Metoda didactică ¬
Procedeul didactic ¬
Organizarea învăţării ¬

Tendinţe noi în metodologie ¬

Clasificarea metodologiilor ¬

Produse curriculare ¬

Lucrările studenţilor noştri
Education for teens ¬
Education in Moldova ¬

 

 

 

 

 

Procedeul didactic

Procedeul didactic se poate utiliza în situaţii concrete, şi sunt denumite procedee. Procedeul didactic este o secvenţă a metodei, o bucăţică, o particolă a acesteea, o tehnică, mai departe de acţiunea propriu-zisă, o parte minusculă a metodei.

Mai multe procedee legate şi unite împreună, specifice unei situaţii concrete de învăţare, dau naştere unei metode noi.

Metoda este recunoscută eficientă, în cazul în care, procedeele utilizate în cadrul ei, la fel sunt de valoare. în acelaşi context, ordinea procedeelor utilizate într-o metodă, se poate schimba în dependenţă de cerinţele de moment, iar acest fapt face ca o metodă să poată căpăta trăsături noi, formate prin combinarea procedeelor.

Schimbările pot într-atît de mari, încît la un moment dat, o metodă să devină procedeu, şi invers procedeul poate să devină metodă.

Procedeul dodactic reprezintă un mod de a manifesta, de a proceda, avînd ca scop punerea elevului într-o situaţie de învăţare, cu sau fără profesor în calitate de dirijor.

Acest fapt dezvoltă o altă situaţie, şi anume una de cercetare ştiinţifică, în care sunt realizare descoperiri, dezvăluiri a adevărului. Informaţiile primite sunt racordate la particularităţile lumii înconjurătoare.

Procedeul didactic reprezintă nişte soluţii didactice, utilizate în viaţa practică. în ajutorul procedeelor didactice vin tehnicile şi mijloacele didactice. Relaţia dintre metodă şi procedeu, este una mereu în schimbare, avînd un caracter dinamic.

   

Copyrighted by educativ.info