Mijloacele învăţămîntului ¬

Metode ale învăţămîntului
Expunerea ¬
Conversaţia euristică ¬
Demonstraţia şi observarea didactică ¬

Metodologii didactice
Metoda didactică ¬
Procedeul didactic ¬
Organizarea învăţării ¬

Tendinţe noi în metodologie ¬

Clasificarea metodologiilor ¬

Produse curriculare ¬

Lucrările studenţilor noştri
Education for teens ¬
Education in Moldova ¬

 

 

 

 

 

Organizarea învăţării

Acest mod al educaţiei este superior tuturor metodelor şi procedeelor didactice.Organizarea învăţării reprezintă un grup de metode şi procedee, care activează într-un anumit moment al educaţiei, sau prin interacţiunea cu un mod nou de realizare a învăţării: învăţarea asistată, învăţarea bazată pe cărţi, etc.

în cadrul metodologiei didactice, există nivele, iar o metodă este mai sus faţă de alta în dependenţă de secvenţele procedurale utilizate. Nu mai putem vorbi de o metodologie pură, în cadrul ei infiltrîndu-se, alte metode şi procedee.

Omenirea, pe parcursul a mai multor veacuri, necesită un mod de învăţare cît mai dificil. învăţarea şi finalităţile acesteea, în mare măsură depind de modificările, care au loc în societate, chiar schimbările care au loc în oameni însuşi: modul de gîndire, concentrare, memorare. Anume aceste particularităţi a omului, au dat ton la crearea diferitor metode noi de învăţare.

Oricum, putem spune, că omenirea încă nu a găsit soluţia potrivită în raport cu etapele educării, a proceselor încadrate în sistemul educaţional. Acest fapr este observat în cazul apariţiei multor întrebări legate de învăţămînt, a greutăţilor, care încetinesc acest proces. Un rezultat al învăţării va fi mic, în cazul în care omul nu şi-a înţeles propriile capacităţi de prelucrare a cunoştinţelor, de primire a acestora în container.

Din cauza situaţiilor, în care doar o parte reuşesc la învăţătură, se trezesc interesuri asupra metodologiilor, încadrate în procesele de predare-învăţare.

în momentul, în care cauzele sunt descoperite, se recurge la construcţia altora mai rezonabile. Prin analiza detaliază a proceselor educative s-a descoperit posibilitatea în care oamenii vor să prelucreze informaţii, iar acest fapt a tras după sine probabila explicaţie a proceselor, care vor ajuta la constituirea competenţelor.

Aceste au dezvăluit faptul, de ce, cînd omul doreşte să studieze, atunci cînd nu înţelege materia, nu primeşte rezultatele dorite. Rezultatele sunt cele aşteptate, atunci cînd omul deţine o înţelegere corectă asupra materealului studiat.

   

Copyrighted by educativ.info