Mijloacele învăţămîntului ¬

Metode ale învăţămîntului
Expunerea ¬
Conversaţia euristică ¬
Demonstraţia şi observarea didactică ¬

Metodologii didactice
Metoda didactică ¬
Procedeul didactic ¬
Organizarea învăţării ¬

Tendinţe noi în metodologie ¬

Clasificarea metodologiilor ¬

Produse curriculare ¬

Lucrările studenţilor noştri
Education for teens ¬
Education in Moldova ¬

 

 

 

 

 

Mijloace de învăţămînt

Mijloacele de învăţămînt au rolul de a uşura transmiterea unor informaţii, formarea unor calităţi, evaluarea unor cunoştinţe noi, realizarea unor experimente practice în procesul de învăţare-predare.

Mijloacele de învăţămînt uşurează punerea în contact a elevilor cu obiectele şi fenomenele, care sunt greu disponibile înţelegerii directe. Aceste fenomene şi obiecte nu pot fi explicate decît prin prelucrări ample şi prin intermediul unor tehnici şi mijloace specifice.

Mijloacele de învăţămînt au rolul nu numai de a informa, de au uşura, de transmitere a unor cunoştinţe, dar un alt scop al ei, este de a dezvolta alte deprinderi la elevi, ca: selectarea, mînuirea, rostul unor instrumente pentru o înţelegere mai pronunţată a unor aspecte sau dimensiuni.

Mijloacele de învăţămînt cer şi sprijină operaţiile gîndirii, dezvoltă căutarea şi cercetarea, imaginaţia şi creativitatea elevilor. în acelaşi timp stîrneşte curiozităţi în rezolvarea unor probleme, motivînd atunci, cînd elevul păşeşete pe un teritoriu nou, necunoscut.

Mijloacele de învăţămînt prin aportul său adus educaţiei, uşurează cultivarea frumosului şi esteticului, a echilibrului sufletesc. Ele se pot grupa în următoarele categorii:

- mijloace de învăţămînt, ce includ mesaj didactic;

- mijloace de învăţămînt, care uşurează transmiterea mesajelor didactice.

în prima categorie pot exista mijloacele:

- obiectele naturale, originale: animale vii, ierbare, acvarii, etc;

- obiecte nenaturale: machete, modele, mulaje, etc;

- suporturi grafice: hărţi, planşe, panouri, etc;

- mijloace simbolice: tabele cu formule, planşe cu litere, scheme structurale;

- mijloace tehnice: dispozitive, filme, discuri, casete video sau audio.

A doua categorie, conţine următoarele mijloace:

- instrumente, instalaţii de laborator;

- echipamente tehnice, calculatoare, maşini de instruire;

- instrumente muzicale şi aparate sportive, etc;

Mijloacele de învăţămînt pot fi de ajutor, în cazul în care sunt incluse organic, în cadrul lecţiilor şi au un rol pedagogic. Ele nu pot înlocui predarea propriu-zisă, în care rolul principal îl joacă profesorul, prin funcţia de coordonator şi observator.

Mijloacele de învăţămînt, la rîndul lor, au plusuri şi minusuri, observate pe parcursul utilizării acestora în educaţie.

Avantajele sunt:

- mijloacele tehnice înlocuiesc explicaţiile verbale, oferind un suport vizibil, care ajută pe elevi să perceapă nişte valori inacceptabil de înţeles pe cale tradiţională, trezesc interese şi motivaţii, întăresc cunoştinţe, iar timpul de învăţare este redus.

Dezavantajele sunt:

- Mijloacele tehnice crează o standartizare în înţelegerea şi interpretarea cunoştinţelor noi, dezvoltă o receptare pasivă, denaturări a diferitor fenomene.

   

Copyrighted by educativ.info