Servicii educaţionale

A învăţa pentru a învăţa ăsta este scopul principal care şi l-au propus organizaţiile instructiv-educative în prezent. Societăţii moderne i se oferă diverse oportunităţi educative, ce provin nu numai din instituţii, dar şi din asociaţii, organizaţii, etc.

Se utilizează cursuri de schimbare profesională, de lărgire a competenţelor individuale, de autoformare ca specialist de înaltă calificare. Persoanele încadrate în acest proces de instruire, pot fi tineri sau vîrstnici, copii sau bătrîni.

Este necesar de amintit că în prezent nu se poate obţine o cultură şi cunoştinţe pentru toată viaţa. Persoanle sunt încurajate să achiziţioneze instrumente, abilităţi ce îi vor permite să se autodezvolte, prin căutări de informaţii noi, cooperare, comunicare.

Apariţia organizaţiilor, ce oferă cursuri, este bazată pe noile nevoi sociale, culturale şi educative a sociatăţii contemporane. Acest tip de instruire permite dezvoltarea personalităţii, uşurînd o încadrare mai uşoară la schimbările ce au loc în jur, înarmează omul cu entuziasm, claritate în acţiune şi curaj. Trezeşte în fiecare individ necesitatea de a studia şi de a se forma continuu, gustul pentru experienţe noi, dorinţa de a se autodepăşi şi de a uşura calitatea vieţii personale.

Crearea cursurilor sunt rezultate a apariţiei motivării şi responsabilităţii la persoanele mature, tineret, adolescenţi. Majoritatea celor încadraţi în aşa tip de instruire sunt nemulţumiţi de starea socială şi familială, din care fac parte.

Alte tipuri de persoane sunt nevoiţi să se restructureze, din cauza dezvoltării societăţii şi dispariţiei unor ramuri vechi de producere, în care au activat. Ei sunt rupţi de mediul obişnuit şi determinaţi să înceapă o viaţă nouă. Persoanele, din acestă categorie sunt dispuse să lucreze mai departe, prin studierea altei specialităţi, dezvoltarea capacităţilor cognitive şi aplicarea informaţiilor noi acumulate.

La cursuri, în cadrul instruirii persoanelor este utilizată învăţarea prin experienţă, în care sunt încadrate priceperi, deprinderi, interese, capacităţi, atitudini. în paralel sunt infiltrate experienţele individuale: lectura, audieri sonore, învăţarea prin exemplificare, ceea ce implică o studiere mai rapidă şi eficientă a materialului propus.

Instruirea persoanelor în cadrul cursurilor este axată pe satisfacerea necesităţilor individului: de acumulare a informaţiilor noi, de exprimare a personalităţii, de atingerea scopurilor finale propuse, de adaptare la mediu ambiant, de autoschimbare la necesităţile comunităţii.

Cursurile deschid căi de acces şi oportunităţi noi:

- permit o a doua şansă de a obţine o nouă calificare;

- uşurează dezvoltarea personalităţii prin informaţii detaliate despre persoana proprie;

- ridică nivelul competenţei profesionale la standardele societăţii;

- promovează acţiunea comunitară;

- oferă un învăţămînt plăcut, nebazat pe diplome.


Copyrighted by www.educativ.info