Centru de Instruire şi Consultanţă Organizaţională

în Moldova, activează Centru de Resurse Umane pentru Drepturile Omului şi prestează servicii de învăţare, consultare şi analiză în domeniului dreptului: Avocatură şi Relaţii Publice. La cerinţele acestei organizaţii a fost instituit Centru de Instruire şi Consultanţă Organizaţională.

Prin serviciile oferite de organizaţie, în Moldova sunt dezvoltate posibilităţi manageriale şi de conducere.

în urma participării la cursuri sunt întărite capacităţile manageriale şi de conducere în domeniul de activitate al individului, prin modul de utilizare a instrumentelor educative noi şi contemporane, consultare şi asistenţă individuală eficientă.

Pe baza serviciilor oferite de organizaţie, în societate sunt implementate elemente utile în conducerea companiilor, societăţilor, societăţii.

Sunt împărtăşite valori esenţiale, cum ar fi: respect faţă de clienţi şi faţă de persoana proprie, munca în echipă, spirit de iniţiativă, viziuni de dezvoltare, transparenţă. Indivizii sunt îndreptaţi să interprindă fapte eficiente în cadrul comunităţii.

în cadrul organizaţiei sunt petrecute cursuri în mod tradiţional şi netradiţional - online. Instruirea cuprinde principiile Managementului Public nou, unde indivizii sunt sfătuiţi cum să fie utili şi valoroşi în rezolvarea profesională şi inventivă, cerinţelor clienţilor.

Organizaţia oferă următoarele cursuri:

- masterat în management şi conducere organizaţională;

- masterat virtual în management şi conducere organizaţională;

- cursuri de specialitate.

Masteratul în Management şi Conducere organizaţională reprezintă un masterat unic în acest domeniu, avînd ca suport cunoştinţele şi experienţa programului „Dezvoltarea Managementului”, program alcătuit de Universitatea din Minnesota.

Programul a fost adaptat la particularităţile şi necesităţile societăţii.

Masteratul reprezintă în sine un curs de instruire, bazat pe principiul dezvoltării abilităţilor personale şi profesionale spre direcţia management şi conducere organizaţională. în rezultat participării la curs sunt întărite atitudini, dezvoltate capacităţi, parteneriat între participanţi.

Cursul este împărţit pe module, permiţînd participanţilor să frecventeze lecţiile în dependenţă de posibilităţi.

Masteratul online în Management şi Conducere organizaţională prezintă un mod de studierea a managementului prin intermediul internetului. Acest mod de predare permite înnoirea cunoştinţelor şi dezvoltarea aptitudinilor, cu perspectiva de a munci în paralel.

Cursul este bazat pe acumularea de rezultate practice, cunoştinţe noi şi adaptare la noile condiţii sociale.

Cursuri specializate sunt alcătuite pe bază de modele, luate din viaţa de zi cu zi.

Metodologiile didactice utilizate au ca suport tehnica „învăţarea prin practică”.


Copyrighted by www.educativ.info