Centru Internaţional de învăţămînt din Chişinău

Centru Internaţional de învăţămînt din Chişinău oferă o gamă largă de cursuri, începînd de la limbi străine, pînă la pregătire de balaraureat la diferite materii.

Pe piaţa educaţională există multe organizaţii, ce petrec cursuri de instruire, ceea ce crează o concurenţă mare în acest domeniu.Deşi timpul de instituire este mic, acest fapt nu a împiedicat ca centru să nu devină cunoscut în Moldova, iar cursurile sale să fie apreciate de membrii societăţii.

Profesionalismul cursurilor petrecute sunt evidenţiate prin elaborările metodice, aprobate de Asociaţia Europeană Universitară cu corespundere a standardelor europene.

Planurile sunt modificate în dependenţă de cerinţele şi necesităţile participanţilor la cursuri, modificărilor ce au loc în societatea de azi.

Centru oferă cursuri diferitor nivele şi categorii de persoane: tineri şi bătrîni, de la persoanele neştiutoare de limbi străine pînă la persoane, ce doresc o avansare în acest domeniu.

Centru oferă cursuri de:

- contabilitate;

- computatoare;

- pregătirea pentru bacalaureat;

- limbă engleză;

- limbă romînă;

- limbă rusă;

- limbă germană;

- limbă portugeză;

- limba spaniolă;

- limbă franceză;

- limbă greacă;

- limbă turcă;

- limbă italiană.

Cadrele pedagogice sunt bine pregătite, periodic se califică prin stagieri peste hotare. în cadrul lecţiilor petrecute sunt utilizate diverse metogologii pedagogice, cu scopul de a eficientiza procesul de instruire.

Sunt încadrate tehnici de predare inovative, ce uşurează procesul de învăţare a materiei noi.

Cadrele didactice individual găsesc apropierea de participanţii la curs, găsesc cheiţa, care deschide uşi spre lumea cunoaşterii.

La finisarea cursurilor de instruire de orice tip, sunt înmînate Certificate de calificare, recunoscute de Ministerul Educaţiei din Moldova.


Copyrighted by www.educativ.info