Credo

Credo oferă cursuri specializate în domeniul managementului organizaţional, prin care sunt promovate ideile individuale şi determină dezvoltarea muncii independente a organizaţiilor non-profit.

Cursurile se petrec în mod tradiţional şi netradiţional, mijlocitor în ultimul caz fiind Internetul.

în cadrul organizaţiei sunt petrecute cursuri, cu următoarele tematici:

- Non-profit general. Idei de organizaţii non-guvernamentale;

- Planificarea organizaţiei non-profit;

- Utilizarea specialiştilor şi alcătuirea echipelor;

- Strîngerea de fonduri.

Metodologiile utilizate, pe parcursul cursului, uşurează modul de înţelegere şi percepţia a informaţiilor transmise.

Cursurile constau din:

- training de participare şi interacţiune, care se desfăşoară pe parcursul a 4 zile;

- informaţia oferită este exemplificată cu detalii din cadrul altor organizaţii;

- sunt utilizate materiale didactice de specialitate, traduse în mai multe limbi, fiind accesibile minorităţilor naţionale din Moldova.

Pe parcursul cursurilor sunt implementate tehnici de predare inovative, cum ar fi: joc de rol, înscenare, comunicare, exemplificare, argumentare, etc.

Materialul propus spre studiere este de actualitate, fiind ajustat la necesităţile societăţii moderne, economia de piaţă specifică Moldovei.

Ca rezultat a participării la curs cunoştinţele sunt innoite continuu şi calitatea aptitudinilor individuale şi profesionale creşc. Plus la toate se formează la indivizi valori democratice, motivarea schimbărilor ce au loc în societate.

Cursurile sunt eficiente şi au o mare răspîndire prin implementarea următoarelor elemente în procesul de instruire:

- lucru individual cu fiecare participant la curs;

- cursul constă din părţi practice şi teoretice, plus introducerea în practică a rezolvărilor, ideilor apărute;

- este respectată confidenţialitatea.

Credo oferă asistenţă fiecărei organizaţii în crearea şi implementarea tehnologiilor proprii în avocatură, tehnologii modificate şi asimilate la condiţiile pieţei de astăzi.

Profesionaliştii din cadrul centrului vor coordona procesele de conducere şi dezvoltare a modificărilor comunităţii în interesul organizaţiei partenere.

Centrul oferă consultanţă din toate punctele de vedere a organizării unei companii utilizînd tehnologii avansate de rang european. în cadrul centrului îşi desfăşoară activitatea biblioteca, la care sursele de informare sunt şi sub formă electronică.


Copyrighted by www.educativ.info