Centru internaţional de limbi contemporane

Orice limbă vorbită reprezintă viaţă. Predarea ei trebuie sa fie la fel de diferită ca şi viaţa însăşi cu diverse abordari, cerinţe şi practici.

Centru de limbi moderne are ca scop apropierea Moldovei de cultura altor ţări, prin studierea limbilor şi civilizaţiei acestora, la nivel avansat. Centru reprezintă o instituţie de învăţămînt, fiind specializată în predarea limbilor contemporane.

Cursurile oferite de instituţie dezvoltă capacităţile participanţilor, implementarea lor într-o societate internaţională, prin cunoaşterea culturii, tradiţiilor şi obiceiurilor altor popoare, de pe întreg glob pămîntesc.

Profesori calificaţi din Moldova şi alte state ale lumii conduc lecţiile din cadrul centrului. Sunt utilizate diferite instrumente la predarea cursurilor: programe pentru diferenţe de vîrstă, niveluri de cunoaştere de limbă engleză.

Cursurile au loc în baza materialelor didactice, editate în Statele Unite şi Anglia. Lecţiile sunt modelate în dependenţă de cerinţele şi necesităţile participanţilor, în procesul de învăţare sunt utilizate materiale didactice suplimentare, cum ar fi: material audio şi video, material virtual.

Cursul este alcătuit din 14 nivele, la care primele 7 teoretice sunt principale, după fiecare din ele succedînd cîte un nivel practic. Fiecare nivel durează 7 săptămîni, a cîte 2 ore, de 3 ori în săptămînă. în cadrul centrului activează cluburi de conversaţie a diferitor limbi străine: engleză, germană, italiană, romînă.

Pentru eficientizarea procesului de instruire este implementată metoda directă, ce este bazată pe comunicare. Mai sunt utilizate şi alte tehnici de predare, cum ar fi: joc de rol, lucru în echipă, exerciţiul, argumentarea, exemplificarea, comunicare, dezbateri, înscenare.

Preliminar, participanţii sunt testaţi, pentru a determina nivelul de cunoaştere a limbii străine.

La finele fiecărui curs studiat participanţii sunt testaţi, pentru a determina nivelul de percepere şi asimilare a cunoştinţelor lor, după care li se înmînează certificate de frecventare, iar certificatul de absolvire este accesibil doar acelora care au finisat toate nivelele şi au arătat o frecvenţă bună.

Testele oferite la finele fiecărui nivel au loc atît oral cît şi în scris.

Există următoarele criterii de selecţii în promovarea participanţilor către nivelul următor:

- au efectuat sarcinile cerute pe parcurs: teme, prezentări, eseuri;

- comunică lesne, utilizînd cunoştinţe acumulate în timpul lecţiilor petrecute anterior;

- efectuează o evaluare corectă a cunoştinţelor.

- Primesc note bune la testele orale şi scrise.


Copyrighted by www.educativ.info