Permisul European de utilizare a calculatorului

Pe parcursul mai multor veacuri omenirea a dorit să-şi prezinte capacităţile avute celor din jur, prin intermediul diferitor certificate: licenţe, diplome, carnet, permis de conducere, etc.

în societatea de astăzi, cînd dezvoltarea are loc vertiginos, noi nu trebuie să rămînem în urma ei. Orientarea omenirii în prezent este răspîndirea cît mai largă a calculatorului, în diverse domenii de activitate. Utilizarea calculatorului este din ce în ce mai cerută, iar demonstarea acestui fapt necesită un document de acelaşi nivel.

Pentru a fi sigur de cunoştinţele avute în domeniul calculatoarelor şi de a demonstra acest lucru şi celor din jur, se trec testări un urma cărora se primeşte permisul European de utilizare a calculatorului. Permisul reprezintă un document standart, recunoscut la nivel internaţional, ce certifică faptul că posezi cunoştinţe de bază în utilizarea calculatorului.

în acest sens se poate vorbi şi despre centru ECDL –European Computer Driving Licence.

Organizaţia non-profit ECDL-F promovează programul EDCL/ICDL, cu scopul de a certifica cunoştinţe de utilizare a calculatorului şi tehnologii informaţionale. Acest lucru are loc prin acordarea licenţei ECDL unei organizaţii naţionale, care promovează acest program la nivel local.

Acest tip de permis este recunoscut şi utilizat în toată Europa, ceea ce nu întîrzie să apară şi în Moldova, ca componentă a Europei.

în Moldova, licenţa ECDL este deţinută de compania ECDL Moldova, companie creată de ECDL Romînia şi ECDL Rusia. Compania, prin acest tip de certificate, are scopul de a ridica cunoştinţele din domeniul tehnologii informaţionale, de a îmbunătăţi modul de utilizare a calculatoarelor după standardele europene.

în cadrul programului de instruire sunt utilizate ultimele noutăţi din acest domeniu, literatură ştiinţifică. Sunt respectate ideile celor din jur, este dezvoltat limbajul de specialitate şi încrederea în sine.

în cadrul cursurilor sunt utilizate metodologii de predare noi, cum ar fi lucru în echipă, pentru a dezvolta posibilităţile fiecăruia şi obţinerea de rezultate eficiente.

Testele care sunt utilizate la examinări, sunt alcătuite de profesionişti din domeniul tehnologii informaţionale, cu asistenţi din partea unor organizaţii locale, din acelaşi domeniu de activitate.

Verificarea candidaţilor are loc numai în centre de testare bine prestabilite.

Centru are ca obiectiv să asigure condiţii elevilor studenţilor, funcţionarilor publici pentru studierea şi să utilizeze cunoştinţe din domeniul tehnologii informaţionale. Scopul de bază a companiei este ca pînă la un termen bine stabilit, anul 2010, să fie creată infrastructura informaţională a Moldovei în vederea învăţămîntului la distanţă, utilizarea calculatorului, crearea fondului de carte virtual.

Acest program este superior tuturor celorlalte cursuri de calculator prin faptul că obiectivele conţin un balans între cerinţele persoanei înscrise şi posibilităţile cadrelor didactice. Acest program este vast răspîndit pe întreg glob pămîntesc.

Permisul se obţine prin susţinerea a 7 examene, dintre care unul teoretic, celelalte fiind practice, cu utilizarea calculatorului.

Examenele sunt următoarele:

1.introducere în IT;

2.Utilizarea calculatorului şi organizarea fişierelor;

3.Ms Word;

4.Ms Excel;

5.Ms Access;

6 PowerPoint;

7.Informaţie şi Comunicare.

Examenele pot fi susţinute într-o perioadă de 3 ani, continuitatea examenelor fiind aleatoare. Prin cumpărarea unui card de aptitudini ECDL, se poate înscrie la acest program, iar orice examen susţinut este înscris înăuntru. Informarea privind activităţile cursului se face prin intermediul programelor analitice, din care sunt utilizate testele la examene.

Programul aduce aportul organizaţiilor prin următoarele fapte:

- ridică nivelul de cunoştinţe în domeniul tehnologiilor informaţionale a lucrătorilor;

- indică potenţialilor clienţi o dovadă a cunoştinţelor partenerilor săi;

- minimizează costurile tehnicii informaţionale;

- motivează salariul lucrătorilor;

- dezvoltă productivitatea folosirii calculatoarelor;

Programul aduce dezvoltare nu numai persoanei individual, ci întregii comunităţi şi anume:

- permite cearea investiţiilor noi;

- determină eliminarea erorilor din domeniul tehnologiilor informaţionale;

- recunoaşterea aceluiaşi standard de cunoştinţe, indiferent de naţionalitate, loc de muncă, de trai, educaţie, vîrstă, sex.

Programul aduce plusuri candidaţilor prin:

- ridicarea nivelului de cunoştinţe în domeniul IT;

- creşterea producţivităţii muncii colective şi individuale;

- perspectivă de promovare în carieră;

- deschiderea de noi căi în obţinerea unui post de muncă mai bun;

- ridică motivaţia şi competenţa;

- scade posibilitatea de a pierde postul de muncă;

- obţinerea unui paşaport pentru studii în străinătate.


Copyrighted by www.educativ.info