Cursuri de franceză prin Alianţa Franceză din Moldova

în Moldova îşi desfăşoară activitatea oraganizaţia non-profit Alianţa franceză, în cadrul căreea sunt oferite cursuri de limbă franceză. Prin aceste cursuri poporul francez doreşte o apropiere a tuturor naţiunilor de bucuria, durerea, fericirea, neliniştea lor.

Alianţa franceză reuneşte un set de centre franceze, ce au ca scop difuzarea limbii franceze pe întreg glob pămîntesc. Toate aceste centre sunt înregistrate în Franţa şi au aceleaşi interese. Alianţa franceză este coordonată de Ministerul de Externe a Franţei, şi este înregistrată în fiecare ţară de autorităţile locale şi administrative. Finanţarea ei nu parvine neapărat din partea Franţei, ci acest lucru poate fi înfăptuit şi de persoane fizice sau juridice, care nici nu sunt vorbitori de limbă franceză.

Prin specificul său de promovare şi integrare a limbii franceze în cultura altor popoare, alianţa franceză poate fi desemnată cu medalia de aur pentru „Cea mai mare organizaţie culturală cu profil francez”.

Alianţa franceză are ca scop învăţarea diferitor popoare cu limba franceză. Mai mult decît atît, prin cursurile oferite, Alianţa face cunoştinţă cu Franţa modernă, obiceiurile şi tradiţiile ei, personalităţi, ce au lăsat în istorie urme adînci şi au contribuit la dezvoltarea economică şi culturală a ei.

Ca şi în cadrul altor ţări, în Moldova, Alianţa franceză iniţiază cursuri de limbă franceză pentru toate categoriile comunităţii: pentru persoane, ce nu cunosc limba franceză şi persoane cu cunoştinţe anterioare a limbii franceze, dar doresc o avansare în acest context. în cadrul cursurilor poate fi studiată franceza generală sau franceza cu orientare specifică: economică, management, bussines, etc.

Alianţa franceză include profesori francezi şi moldoveni universitari, care au ca specialitate limba franceză. Cadrele pedagogice sunt testate înainte de a colabora cu Alianţa. în timpul cursurilor sunt utilizate metode de predare inovative: franceza vorbită bazată pe tehnologia imersiunii, utilizarea informaţiei originale, aplicarea tehnicii video şi audio, proiectoarelor în explicarea unor teme cu un caracter mai deosebit. Pentru o eficientizare a cursului, în cadrul grupelor formate nu sunt înscrişi mai mult de 14 persoane.

Alianţa franceză în colaborare cu alte centre culturale din Moldova organizează diverse evenimente culturale cum ar fi: săptămîna filmului francez, sărbătoarea muzicii, festivalurile artei vizuale, artei plastice, zilele francofoniei. Mai mult decît atît, împreună cu Ministerul francez de externe, alianţa se implementează şi în cadrul cursurilor de franceză din şcoli generale, licee, universităţi, prin completarea materialului didactic şi nu numai.

Alianţa franceză are în plan să oferă pentru anul de învăţămînt 2006-2007 circa 80 de burse de studii în Franţa, cu profil real şi umanist, burse de perfecţionare pentru profesorii moldoveni.


Copyrighted by www.educativ.info