Centrul Tînărului Jurnalist

Ideea conceperii Centrului Tînărului Jurnalist a răsărit în minţile a 11 jurnalişti începători pe tărîmul condeiului, ce şi-au început cariera în cadrul ziarelor şcolare. Ideile au fost unificate şi realizate cu ajutorul fundaţiei UNICEF în Moldova.

Tinerii încadraţi la centru au misiunea de a dezvolta toate căile, prin care pot parveni informaţii către adolescenţi. Pentru acest scop măreţ sunt utilizate următoarele resurse:

- oferirea unor cursuri de instruire în acest domeniu;

- consultarea populaţiei;

- uşurarea transferul de informaţii şi experienţă de lucru dintre tinerii specializaţi în jurnalism.

Scopul final al acestui centru este de a obţine şi promova informaţii adevărate şi reale, cu conţinut bogat şi de folos pentru tinerii de astăzi.

Centru transmite prin presă adolescenţilor simţul adevărului, calităţii, idei democratice şi promovează aceste valori, tinerilor, prin intermediul instituţiilor de învăţămînt: licee, universităţi, colegii, şcoli profesionale, etc.

Centrul şi-a propus să realizeze următoarele obiective:

- să uşureze accesul la informaţie a adolescenţilor din Moldova;

- să dezvolte presa şcolare din cadrul instituţiilor de învăţămînt;

- să determine o corelaţii dintre companii şi grupările de presă a tinerilor din Moldova.

Cursurile oferite de centru au ca scop dezvoltarea parteneriatului dintre organizaţiile mass-media din Moldova, prin unificarea şi împărtăşirea de informaţii şi elemente practice din acest domeniu. în cadrul acestor cursuri sunt invitaţi să participe adolescenţi din toată Moldova, activişti la diverse ziare de pe teritoriul ţării.

în rezultatul participării la curs sunt:

- create abilităţi şi aptitudini practice în domeniul jurnalismului;

- efectuate schimbări de experienţe personale pe acest tărîm;

- oferite o generalizare a activităţilor, ce au fost realizate pe parcurs în mass-media.

în cadrul cursurilor sunt discutate următoarele teme de actualitate:

- posibilităţi de creare a unui ziar interesant;

- dezvoltarea unui ziar pe piaţă;

- importanţa legăturii strînse dintre cititori şi redacţie;

- reclama din cadrul ziarelor şcolare;

- tendinţele mass-mediei de astăzi;

- organizarea lucrului în echipă în redacţie;

- cenzura ziatelor şcolare;

- metode de concepere a unor rubrici de ziar;

- infiltrarea temelor din străinătate, ce ţin de populaţia tînără a globului pămîntesc.


Copyrighted by www.educativ.info