Jurnalism prin Centrul "Media"

“A cunoaşte pentru a realiza” – este un maximă pe care doreşte să o îndeplinească orice centru instituit în Moldova.

în present, o sursă de educare destul de impunătoare este mass-media. Prin intermediul acestei surse parvin informaţii noi către societate. Dar, din păcate, de multe ori aceste informaţii nu sunt credule, deaceea este necesar de a învăţa tinerii de astăzi de a diferenţia binele de rău, originalul de fals, adevărul de neadevăr.

Centru de journalism îşi propune să înlăture neajunsurile mass-mediei prin persoane calificate şi să dezvolte acest tip de activitate.

Centru Media, unic în felul său, a fost înfiinţat de organizaţia Unicef din Moldova şi Direcţia pentru Protecţia Drepturilor Copilului din cadrul primăriei Chişinăului. Centru de jurnalism promovează cursuri în următoarele domenii:

- radiojurnalism;

- crearea emisiunilor radio;

- instituirea ziarelor şi a posturilor radio;

Prin intermediul tinerilor, absolvenţi a acestor cursuri, vom putea afla ultimele ştiri, în ceea ce priveşte Moldova şi din afara ei, drepturile fiecărui cetăţean în societatea în care locuieşte, şi modul de participare a fiecăruia la dezvoltarea comunităţii.

Cursurile conferă încredere în forţele proprii şi utilitate în societate. în rezultat, centru promovează următoarele aspecte:

- deschiderea căilor de acces la informaţia veridică şi specifică vîrstei adolescenţilor;

- pregătirea către o viaţă matură şi plină de obstacole;

- crearea surselor informaţionale, care să atragă atenţia populaţiei la problemele cu care se confruntă societatea modernă;

- accentuarea problemelor cu care se întîlnesc tinerii de astăzi, vizualizarea lor într-un cadru pozitiv;

- crearea unei societăţi sigure şi de încredere, în care tinerii să poată aprecia orice clipă trăită, prin muncă sau prin odihnă.

Centru propune pentru participanţii la curs, diverse materiale virtuale şi tradiţionale. în cadrul centrului îşi petrec activitatea diferite ateliere, în care sunt studiate următoarele elemente:

- lucru în redacţia unui ziar;

- rostul postului de radio în cadrul unei instituţii şcolare;

- alegerea temei pentru un articol de ziar;

- alegerea temei pentru o emisiune radio;

- diverse surse de informare pentru diferite tematici.

Centru organizează diferite expoziţii, ultima fiind „Tineri vii şi coloraţi”, prin care s-a subliniat cum poate fi viaţa, atunci cînd cooperăm împreună, muncim pentru un ţel unic şi bine determinat.


Copyrighted by www.educativ.info