Lunguata - centru de predare a limbii engleze

Odată cu dezvoltarea societăţii au apărut necesităţi de apropiere şi comunicare a Moldovei cu ţările europene. Acest fapt a determinat studierea limbilor ce predomină pe continent şi sunt limbi de comunicare a populaţiei acesteea.

în plus dezvoltarea infrastructurii informaţionale a ţării, a determinat infiltrarea calculatoarelor în orice domeniu de activitate a omului, ceea ce a atras după sine şi cunoaşterea limbii engleze.

Linguata oferă cursuri de limbă engleză, ea fiind cea mai des utilizată limbă.

Centru de limbi străine „Linguata” are ca scop intergrarea populaţiei din Moldova, iar prin intermediul lor a Moldovei, în spaţiul european.

Centru este superior faţă de alte cusuri oferite în Moldova prin utilizarea elementelor în procesul instructiv-educativ:

- săli de studiu confortabile;

- tehnică modernă;

- grupe mici a participanţilor la curs;

- tehnici inovative de predare;

- manuale internaţionale;

în cadrul procesului de instruire, cadrele didactice, utilizează materiale speciale în dependenţă de cerinţele şi necesităţile participanţilor, texte şi exerciţii de gramatică modificate în dependenţă de nivelul cunoaşterii limbilor moderne.

în finalul promovării unui curs, participanţii sunt testaţi prin examene,a căror itemi sunt bine determinaţi de cadrele didactice extra pregătite în acest domeniu. Procesul de instruire este uşurat de utilizarea în cadrul orelor de curs a tehnicii audio şi video.

în cadrul cursurilor sunt predate mai multe aspecte a limbii engleze, ceea ce ţine de specificul activităţii participanţilor la curs.

- limba engleză pentru specialiştii din medicină;

- limba engleză pentru activităţi turistice;

- limba engleză pentru secretariat;

- Limba engleză în sisteme bancare şi management;

- Limba engleză în bussines.

Eficientizarea învăţării limbilor moderne este determinat de calificarea înaltă a cadrelor didactice, metodele de predare noi utilizate.

în rezultatul promovării tuturor etapelor de studiere a limbii engleze este susţinut examenul final şi ca rezultat se înmînează diploma „Linguata”, cu posibilitatea de susţinere a diverselor examene internaţionale, cum at fi: Cambridge Preliminary şi Cambridge Higher.

Linguata oferă cursuri variate, în dependenţă de specificul de vîrstă şi specialitate. în acest sens există:

- Cursuri pe perioada de 1 an şcolar pentru copii;

- Cursuri pe perioada de 1 an şcolar pentru populaţia matură;

- Cursuri rapide pe perioada verii pentru copii;

- Cursuri intensive pe parcursul verii pentru maturi;

- Cursuri rapide pe toată perioada anului pentru persoane mature;

- Cursuri pe prioada verii pentru tînăra generaţie.


Copyrighted by www.educativ.info