Toc-Center Company

Compania Toc-Center reprezintă o organizaţie în promovarea cursurilor Teoriei Constrîngerilor. Acest domeniu de specializare este puţin dezvoltat în Moldova şi centru este unica organizaţie, ce desfăşoară aşa activitate pe teritoriul ţării.

Prin cursul oferit de companie este dezvoltat utilizarea practicii de sistem şi infiltrarea Teoriei Constrîngerii în cadrul companiilor mari şi mici. Cursul este predat directorilor, directorilor adjuncţi din cadrul organizaţiilor, pentru o mai bună reorganizare a resurselor existente.

Compania, pe lîngă cursurile oferite mai participă la afaceri de parteneriat, de stat, etc, în scopuri de aplicare a teoriei promovate.

Agenţii comerciali sunt obligaţi să caute noi forţe de muncă, pieţe de desfacere, cauză determinată de plecările în masă a populaţiei în ţările europene şi concurenţa dură pe piaţa economică. Apar tot mai mulţi rivali, ceea ce determină scăderea preţului produsului finit. Acest fapt determină ca conducătorii de înterprinderi să folosească tehnici de conducere noi, prin fabricarea produselor noi, lărgirea pieţii de desfacere, etc.

în ce constă Teoria Constrîngerilor?

Filosoful Eliahu Goldratt a creat o teorie de conducere, cu aplicarea diferitor sisteme, utilizate de diverse companii, în organizarea şi conducerea lor.

Teoria Constrîngerilor implică în sine, o gîndire bazată pe logică, ceea ce a schimbat părerile managerilor din toată lumea. Prin corectitudinea ideilor incluse, teoria a luat un avînt spre toate companiile din mai multe state. Ea şi-a adus un aport considerabil în conducerea înterprinderilor şi a altor elemente, ce ţin de organizare.

Prin prisma Teoriei Constrîngerilor, companiile sunt privite ca un tot întreg. Acest tot întreg conţine elemente separate, care evidenţiază etapele rezultative. Elementele incluse sunt numite constrîngeri. împreună adunate, aceste elemente sunt clare şi vizibile, iar prin utilizarea lor împreună sunt căpătate rezultate eficiente.

în rezultatul utilizării Teoriei Constrîngerilor, se obţin următoarele rezultate:

- cerinţele companiei sunt efectuate în timpul dorit;

- producerea are loc mai repede sau mai încet în dependenţă de cerinţe;

- vînzările cresc;

- stocurile scad;

- rezultatele finaciare cresc.

în cadrul cursurilor propuse de companie, sunt explicate scopul şi rezultatele acestei Teorii a Constrîngerilor. Sunt propuse diverse exemple companii, în cadrul cărora a fost utilizat acest tip de teorie, şi care au fost rezultatele finale.

în final, oricare din directorii de înterprinderi vor determina dacă este necesar de a introduce acest tip de teorie şi în cazul companiei proprii.


Copyrighted by www.educativ.info