Admitere
Regulament
înscriere la concurs
Desfăşurarea concursului

 Importanţa carierei profesionale

 Dezvoltarea universităţilor europene

Diferenţele dintre universităţile Moldovei şi cele europene
Tehnici de învăţare efectivă
învăţarea prin experienţă
învăţarea în grup
învăţarea clasică

Etapele de creare a unei licenţe

Lucrările studenţilor noştri

Servicii educaţionale
Education for youth
Education in Moldova

Introducere

Una din principalele ideologii ale învăţămîntului universitar este dezvoltarea unor deprinderi de adaptare a tinerilor la mediu înconjurător. Este important ca, tînăra generaţie să înveţe a învăţa, mai mult decît pur şi simplu de a acumula cunoştinţe noi, fără necesitatea utilizării lor în practică.

Prin intermediul instituţiilor universitare, tinerii vor deprinde valori, aptitudini, stiluri de viaţă noi, ceea ce îl vor pregăti în lupta cu greutăţile vieţii. Tinerii sunt invitaţi să aplice cele studiate de pe băncile universităţilor, să propună alternative, să creeze, într-un cuvînt spus să se adapteze la societatea din care fac parte.

Cu ajutorul universităţilor, tinerii capătă independenţă, statut profesional, ceea ce determină integrarea sa în comunitate ca individ util şi acest fapt atrage după sine - stabilitatea acestei comunităţi.

Universităţile „formează” adultul, din toate punctele de vedere, umple golurile existente. Prin formare înţelegem nu adăugarea de noi informaţii la cele vechi, ci dezvoltarea cunoştinţelor deja existente, schimbarea ideologiilor incorecte. Formarea are ca scop adaptarea individului la comunitate, capacităţi de acţionare, comunicare, încorporarea unei culturi.

Educaţia tinerilor în universităţi, nu reprezintă o continuare a educaţiei şcolare, ci un continuum, o necesitate a cunoaşterii, aplicarea acestor cunoştinţe noi la diferite stiluri de viaţă.

Universităţile trebuie să deschidă tuturor dimensiuni noi a existenţei, să dezvolte toate tipurile de competenţă şi domenii de acţiune, să favorizeze toate formele de dezvoltare a personalizăţii.

în asemenea context individul este stăpînul propriei educaţii, prin concordanţa dintre acţiunea şi gîndirea sa.

© 2006 www.educativ.info