Admitere
Regulament
înscriere la concurs
Desfăşurarea concursului

 Importanţa carierei profesionale

 Dezvoltarea universităţilor europene

Diferenţele dintre universităţile Moldovei şi cele europene
Tehnici de învăţare efectivă
învăţarea prin experienţă
învăţarea în grup
învăţarea clasică

Etapele de creare a unei licenţe

Lucrările studenţilor noştri

Servicii educaţionale
Education for youth
Education in Moldova

Regulament

1. Dispoziţii generale:

- Admiterea în istituţiile universitare are loc pe bază de concurs;

- Examenele de admitere se desfăşoară în cadrul instituţiilor universitare, pe profiluri şi specialităţi, în dependenţă de limba de predare şi forma de învăţămînt;

- Numărul de locuri bugetare sunt: 30% -deţinătorii de diplome a şcolilor generale; 60% - deţinătorilor diplomelor de bacalaureat, 10% - deţinătorii diplomelor colegiale;

- 10% se alocă pentru absolvenţii şcolilor din Transnistria, Găgăuzia, Ucraina;

- 50% se rezervă absolvenţilor localităţilor rurale;

- Identic se înscriu absolvenţii moldoveni al altor instituţii preuniversitare, de peste hotare;

- învăţămîntul fără frecvenţă este destinat, următorilor categorii de tineri: absolvenţilor de colegiu, şcoli profesionale, liceu, şcoli generale cu angajare în cîmpul muncii;

- învăţămîntul fără frecvenţă poate fi efectuat doar la specialităţile existente la învăţămîntul de zi;

- Instituţiile universitare au drept să efectuieze admiterea studenţilor pe bază de contract, peste prevederile planului de admitere, în coordonare cu Regulamentul admiterii şi Ministerul Economiei şi Reformelor;

- Admiterea în instituţiile universitare are loc în conformitate cu dispoziţiile generale înscrise în regulament.

Examenele stabilite în cadrul admiterii, în dependenţă de specialitate, sunt determinate de instituţii şi aprobate de Ministerul Educaţiei şi a ştiinţei;

- Admiterea absolvenţilor moldoveni în cadrul altor instituţii universitare străine se efectuiază pe baza criteriilor stabilite de Ministerul Educaţiei şi ştiinţei;

- în cadrul învăţămîntului de zi bugetar se pot înscrie persoane de pînă la vîrsta de 35 ani, iar limita de vîrstă nu este prevăzută la persoanele ce se înscriu la învăţămîntul fără frecvenţă sau învăţămîntul de zi nebugetar;

- Persoanele angajate prin contract individual de muncă beneficiază de participare la toate formele de învăţămînt şi de un concediu pe cont propriu;

- Participanţi la concurs, sunt obligaţi să plătească o taxă de înscriere la concurs, taxă stabilită de Ministerul Educaţiei şi ştiinţei.

Contestarea lucrărilor

în cazul, în care există nemulţumiri în privinţa lucrărilor scrise, se pot efectua contestări, cu scopul revizuirii acestora. în acest sens:

- comisia de contestare este creată din specialişti la disciplinele, ce au fost incluse la examenele de concurs şi această comisie este aprobată de rectorul instituţiei universitare;

- preşedintele şi membrii comisie de contestare, nu pot face parte din comisia de admitere şi de examinare;

- comisia de contestare ăţi începe activitatea, începînd cu timpul de desfăşurare a sesiunii de admitere, pînă la anunţarea candidaţilor inmatriculaţi;

- contestaţiile sunt depuse la Comisia de Contestări a instituţiei universitare respective, în ziua în care au fost anunţate rezultatele examenelor scrise;

- comisia de contestări analizează cererea depusă de către reclamant, lucrarea scrisă de acesta şi prezintă rezultatele analizei preşedintelui comisiei; După deciziile finale, rezultatele sunt anunţate persoanei reclamante, pînă la probă care va avea loc, sau timp de 48 de ore de la depunerea reclamaţiei;

- membrii comisiei de reclamare sunt plătiţi în dependenţă de numărul de ore lucrate.

© 2006 www.educativ.info