Admitere
Regulament
înscriere la concurs
Desfăşurarea concursului

 Importanţa carierei profesionale

 Dezvoltarea universităţilor europene

Diferenţele dintre universităţile Moldovei şi cele europene
Tehnici de învăţare efectivă
învăţarea prin experienţă
învăţarea în grup
învăţarea clasică

Etapele de creare a unei licenţe

Lucrările studenţilor noştri

Servicii educaţionale
Education for youth
Education in Moldova

înscrierea la concurs

- în cadrul înscrierii la concurs în instituţiile universitare, pot lua parte cetăţenii Moldovei şi anume: absolvenţii de liceu, şcoli generale, colegii, şcoli profesionale;

- Absolvenţii instituţiilor universitare pot continua studiile în cadrul instituţiilor universitare, la o altă specializare numai pe bază de contract; Absolvenţii colegiilor la fel pot continua studiile la o altă specializare numai pe bază de taxă de studii;

- Cetăţenii străini se pot înscrie la concurs în dependenţă cu legile din cadrul Legii învăţămîntului şi cu Protocoalele de colaborare dintre Moldova şi ţara respectivă

- împreună cu cererea de înscrire la concurs, mai este necesar de avut:

1. Actul de studii, formă originală

2. Certificatul medical, de tipul nr.086-U, eliberată în anul admiterii;

3. diplomele de gradul I-III, obţinute la diverse concursuri republicane şi internaţionale, diplome ce indică participarea la diferite concursuri, expoziţii organizate de Ministerul Educaţiei şi ştiinţei;

4. 6 fotografii 3x4 cm;

5. extrasul din carnetul de muncă, pentru cei angajaţi în cîmpul muncii;

6. absolvenţii liceelor din Romînia, vor prezenta certificatul de studii, în care vor fi înscrise disciplinele de bacalaureat şi notele acestora;

7. absolvenţii de colegiu, paralel cu diploma, vor prezenta un certificat, ce conţine disciplinele din cadrul examenelor de stat sau anexa la diplomă

8. Obligatoriu, se cere prezentarea unui certificat eliberat de organele administrării publice a faptului că nu s-a lucrat după absolvirea instituţiilor preuniversitare, în cazul în care nu se prezintă extrasul din carnetul de muncă

9. se prezintă o adeverinţă,eliberată de organele de tutelă, în cazul copiilor orfani;

10. absolvenţii instituţiilor cu învăţămînt special prezintă actul de studiu corespunzător, iar cei ce nu au absolvit aşa tipuri de şcoli, dar prezintă deficienţe fizice, prezintă un certificat din partea Comisiei consultative de expertiză medicală Candidaţii la concurs vor prezenta buletinul, livretul militar, certificatul de naştere;

11. Cererea de înscriere la admitere şi alte acte normative necesare sunt depuse în cadrul Comisiei de admitere a instituţiei de învăţămînt, în perioada de timp indicată de aceasta.

12. în cadrul cererii de înscriere la concurs, candidaţii vor indica profilul şi specialitatea dorită. După perioada de timp indicată pentru admitere, nu se mai permite schimbarea datelor indicate în cererea de înscriere;

13. Secretariatul comisiei de admitere va elibera o fiţă tip, în care se va conţine fotografia candidatului la admitere, al cărui dosar a fost aprobat de comisia de admitere. La probele de concurs, candidaţii se prezintă împreună cu buletinul de identitate, certificatul de naştere şi fişa-tip de concurs.

© 2006 www.educativ.info