Admitere
Regulament
înscriere la concurs
Desfăşurarea concursului

Importanţa carierei profesionale

Dezvoltarea universităţilor europene

Diferenţele dintre universităţile Moldovei şi cele europene
Tehnici de învăţare efectivă
învăţarea prin experienţă
învăţarea în grup
învăţarea clasică

Etapele de creare a unei licenţe

Lucrările studenţilor noştri

Servicii educaţionale
Education for youth
Education in Moldova

Diferenţe ale învăţămîntului universitar

A fi student reprezintă următorul fapt: a însuşi cunoştinţe noi de sine stătător. Deşi, în multe limbi ale lumii cuvantul universitate sună la fel, este o mare diferenţă faţă de cum se coordonează pedagogic aceasta.

Difetenţa dintre universităţle lumii putem începe de la împărţirea anului universitar. La noi în ţară, acesta este împărţit în două sesiuni; în Romania, depinde de universitate, în unele, la fel în două semestre, la altele în patru, adică cu parţiele; în Rusia în două sesiuni. Dar, există o mare diferenţă între aceste semestre.

în Moldova, trebuie să acumulezi cel puţin trei note pe parcursul semestrului, plus nota de la colocvii sau examene, pentru nota finală la materie. şi aici există diferenţe, depinde de profilul la care înveţi: profilul real cere nota generală dintre notele de la fiecare lucrare practică sau de laborator.

De multe ori notele de laborator, sunt cele care te scutesc de colocvii, iar acestea devin automate. Celelalte profiluri, la fel acordă o notă generală dintre notele acumulate de la lucrări scrise, seminare.

în Romania, în cadrul instituţile universitare cu două semestre, nota finală o acumulezi doar în sesiune, plus însemnările profesorului în caietul personal, pentru activitatea studentului din timpul semestrului la seminarii, inclusiv prezenţa.

Instituţiile universitare, care conţin semestre parţiale, fac o adunare a ambelor note abţinute, pentru nota finală. în Rusia la fel ca la noi, acumulezi note pe parcursul semestrului, plus nota de la exament, şi în final este generată nota finală, adică nota, care apare în matricola studentului.

în fine, unde oare se prind studenţii cel mai bine de carte, nu se ştie exact, la noi, în Moldova sau în capitalele ţărilor cu o dezvoltare avansată. Se pare că cel mai apropiat răspuns de adevăr este că, învaţă cine vrea, dar reuşeşte cine doreşte, şi nu contează locul unde îţi petreci studiile.

© 2006 www.educativ.info