Admitere
Regulament
înscriere la concurs
Desfăşurarea concursului

Importanţa carierei profesionale

Dezvoltarea universităţilor europene

Diferenţele dintre universităţile Moldovei şi cele europene
Tehnici de învăţare efectivă
învăţarea prin experienţă
învăţarea în grup
învăţarea clasică

Etapele de creare a unei licenţe

Lucrările studenţilor noştri

Servicii educaţionale
Education for youth
Education in Moldova

Etape de creare a licenţelor

Orice lucrare ştiinţifică este însoţită de un ansamblu de elemente, care completează tabloul de bază .Aceste elemente, care precedă, însoţesc şi urmează textul, au scopul de a asigura o înţelegere cît mai clară a lucrării şi valorificarea informaţiilor, ce sunt incluse. Aparatul bibliografic, cuprinde aparatul ştiinţific, cu privire la literatura consultativă sau recomandată de coordonator, descrierea detaliată a fiecărui titlu de carte, studiu, articol, etc.

Aparatul ştiinţific este format din elemente introductive, elemente redacţionale şi anexe. Această clasificare reprezintul conţinutul diferitor părţi ale lucrării şi locul în care sunt amplasate în interior: început, mijloc, finele lucrării, în dependenţă de posibilităţile tehnice.Prin introducerea acestor elemente este completat textul de bază, pentru a nu lăsa cititorului lucruri neclare sau insuficient expuse.

1. Elementele introductive cuprind prefaţa, studiul introductiv şi nota asupra ediţiei.

2. Elementele redacţionale cuprind elementele tipărite ale textului de bază, adnotările de ordin literar.

3. Anexele lucrării cuprind elemente ce ţin de text, comentarii, listing.

Toate aceste elemente împreună formează şi completează textul de bază. Profunzimea lucrării este determinată de specificul lucrării şi nivelul destinatarilor.Bibliografia apare rar în terminologia de specialitate, deoarece aici apar notele de text, care sunt rezultatul studierii unor documente anterioare.Orice gen de informaţii utilizate de autor la crearea lucrării sunt descrise, localizate, citate.

Faţă de textul principal sunt impuse cote marginale aşezate pe marginile laterale a textului, note de subsol aşezate în josul paginii şi note finale dispuse la sfîrşitul lucrării.

Notele de subsol trebuie să fie aşezate sub textul de bază şi despărţit de acesta printr-un spaţiu sau printr-o linie scurtă. în cazul utilizătii mai multor note de subsol sunt indicaţi prin cifre arabe, asteriscuri, litere, etc.

Elementele de referinţă bibliografică sunt diferite, în dependenţă de categoria documentului descris. De obicei, elementele descrierii trebuie să fie extrase de pe pagina de titlu, unde sunt descrise toate referirile cărţii.

în descriereaa unei lucrări sunt utilizate 2 categorii de elemente esenţiale:

1. elemente principale, ce identifică lucrarea;

2. elemente complementare, ce identifică caracterul, scopul, autoritatea, disponibilitatea lucrării.

Se cere de realizat un plan provizoriu, care permite coordonarea şi elaborarea datelor problemei. Pentru anumite lucrări ştiinţifice este necesar de consultat cu alţi specialişti, făcîndu-se un inventar al ideilor.Discuţiile cu specialiştii uşurează stabilirea unei comparaţii, concentrarea opiniei personale asupra problemei propuse.

Analiza lucrării constă în sintetizarea şi clasificarea documentaţiei: descriere, origine, cauze, consecinţe, opinii, perspective de viitor.

La redactarea lucrării se vor distinge principalele părţi ale lucrării: capitole, paragrafe, secţiuni, etc.Pentru numerotarea lor se poate recurge la sistemul zecimal sau la indicative alfabetice.

Concluziile, care nu pot lipsi în cadrul unei lucrări vor include opiniile proprii, o privire asupra subiectului tratat.O bună concluzie trebuie să răspundă întocmai obiectivului propus în introducere. Nu se permite în cadrul concluziilor de inclus fapte noi sau elemente, care nu au fost încadrate în corpul lucrării.

Stilul lucrării se cere să fie neutru, fără digresiuni, o coerenţă şi unitate a textului.

în prezentarea lucrării trebuie să se respecte cîteva aspecte privitoare la:

- pagina de titlu, în care titlul lucrării va fi cu majuscule puţin mai sus de mijlocul paginii, cu 4 rînduri mai jos este indicat numele autorului, instituţia din care face parte, coordonatorul.

- Pagina de titlu va fi urmată de sumarul lucrării, titlurile părţilor sau capitolelor.

- Paginaţia, indiferent dacă figurează înul sau josul paginii, trebuie plasată mereu în acelaşi loc.

© 2006 www.educativ.info