Admitere
Regulament
înscriere la concurs
Desfăşurarea concursului

 Importanţa carierei profesionale

 Dezvoltarea universităţilor europene

Diferenţe dintre universităţile Moldovei şi cele europene
Tehnici de învăţare efectivă
învăţarea prin experienţă
învăţarea în grup
învăţarea clasică

Etapele de creare a unei licenţe

Lucrările studenţilor noştri

Servicii educaţionale
Education for youth
Education in Moldova

Alegerea carierei profesionale

Pe parcursul vieţii, întotdeauna apar intersecţii de drumuri, care necesită alegerea drumului corect, fără multe indicaţii. Aceste drumuri sunt vîltorile vieţii, iar drumul ales reprezintă specialitatea aleasă.

în viaţa omului sunt 2 lucruri importante: cariera profesională şi educaţia aleasă. Ele sunt de o importanţă majoră, deoarece o alegere incorectă atrage după sine, o continuitate greşită a vieţii.

Omul întotdeauna este pus în faţa luării unor decizii, din momentul necesităţii alegerii instituţiei de învăţămînt, pînă la alegerea specialităţii, postului de muncă, a alesei inimii, numelui copilului, etc. Toate aceste decizii luate personal, afectează comunitatea, în care activează individul în cauză, din toate punctele de vedere.

Problema alegerii specialităţii este acută, din considerentele că, situaţia dată apare la o vîrstă fragedă, în care subconştientul încă nu realizează importanţa acestui eveniment şi consecinţele ei. în cercul alegerilor, ce se tot ţin lanţ, pe parcursul vieţii, capul şirului este condusă de alegerea specialităţii, ce indică începerea unei vieţi mature.

Această alegere, realizată de individ, este bazată pe viziunile pe care le are, privind comunitatea în care locuieşte, şi cu cît aceasta este mai clară, cu atît alegerea va fi mai naturală.

Cultivarea unor atitudini noi, prin asimilarea de cunoştinţe noi, va uşura tînărul de azi să-şi rezolve situaţiile-problemă, gragul de complexitate a acestora, avantajele şi dezavantajele deciziei luate. Continuitatea omenirii, depinde în mare măsură, de ceea ce se plămădeşte azi: comportament, maniere, conduită, vestimentaţie, etc. Ceea ce există astăzi - a fost implantat în trecut, şi se va manifesta în viitor.

Prin alegerea unei profesii, se poate determina caracterul şi adîncimea gîndirii individului, ceea ce este de primă necesitate, la orice moment de timp: din copilărie pînă la adînci bătrîneţi. Greşeala efectuată în copilărie îşi va lăsa amprenta la bătrîneţe.

La baza fundamentului casei, în care va activa individul, se amplasează corectitudinea alegerii carierei profesionale. O cărămidă greşit clădită, va zdruncina întreg sistemul fundamental, şi nu va permite ridicarea casei visate de individ, pînă la nivelul dorit.

Căile profesionale sunt în strînsă interdependenţă cu societatea economică, cererile tînărului – cu cerinţele comunităţii, şcolarul actual – cu cel de viitor. Din aceste considerente, alegerea specialităţii, a devenit o parte componentă a educaţiei. Educaţia şi a asumat rolul de „curăţător” a impurităţilor şi a idealurilor greşite a tinerei generaţii.

Procesul educativ este în permanenţă schimbare, în dependenţă de necesităţile sociale şi culturale şi a cerinţelor individului. Apariţia unui sistem, bine determinat, în orientare profesională, ar conduce tînăra generaţie la alegerea specialităţii, în dependenţă de cerinţele pieţii. Procesul educativ dezvoltă la tineri capacităţi ca: autoevaluarea, activismul, decizionismul.

Alegerea profesională este caracterizată de atîrnarea individului faţă de viaţă, sesizarea legăturii dintre propriul-eu şi comunitate, îndeplinirea cerinţelor ei.

Prin creşterea individului, ca personalitate, sunt urcate alte trepte mai înnalte ca ierarhie, în care sunt lămurite unele frămîntări referitoare la viaţă şi rosturile acesteea. în dependenţă de scara pe care te găseşti, adică de nivelul dezvoltării personalităţii, se fac alegeri a carierei profesionale corecte, care va fi călăuză în întreaga activitate profesională a individului.

© 2006 www.educativ.info