Admitere
Regulament
înscriere la concurs
Desfăşurarea concursului

 Importanţa carierei profesionale

 Dezvoltarea universităţilor europene

Diferenţele dintre universităţile Moldovei şi cele europene
Tehnici de învăţare efectivă
învăţarea prin experienţă
învăţarea în grup
învăţarea clasică

Etapele de creare a unei licenţe

Lucrările studenţilor noştri

Servicii educaţionale
Education for youth
Education in Moldova

învăţarea prin experienţă

învăţarea prin experienţă reprezintă o modalitate de a învăţa, pornind de la premiza că, oamenii pot asimila cunoştinţe noi, cel mai eficient din experienţă. Mai putem spune că, acest tip de învăţare, ar reprezintă o deprindere, care este realizată ,prin crearea de lucruri, ce în esenţă şi atinge obiectivele propuse.

învăţarea prin experienţă este uşor implementabilă, deoarece în cadrul ei este utilizată experienţa individului în cauză, reflexele personale, propriul bagaj de cunoştinţe, mijloace şi tehnici, care permit înţelegerea informaţiilor primite, modalitate de a trece cunoştinţe şi aptitudini dintr-o zonă de cunoaştere în altă zonă, cu care este mai puţin cunoscut.

învăţarea prin experienţă dă posibilitate persoanelor încadrate să se depăşească pe ei personal, să gîndească, să experimenteze, să îşi asume responsabilităţi, noi apărute pe parcursul învăţării. învăţarea prin experienţă reprezintă un mod de a atinge ţelul final, ţel ce nu poate fi realizat prin intermediul metodelor clasice de învăţare. în cadrul acestui tip de învăţare sunt încadrate toate simţurile corpului uman: creier, minte, suflet, inimă.

Acest tip de învăţare este relevant prin faptul că, nu este important ceea ce cunoşti, sau acele informaţii deţinute, ci importante sunt acele lucruri, ce sunt realizate de către oameni. Ceea ce a fost utilizat la crearea lucrurilor este clar vizibil, şi uşor de implementat în cadrul altor proiecte şi idei. în cazul modelării unui lucru, nu este îndeajuns să indici individului ce să realizeze, ci este important să arăţi cum, sau ce trebuie de îndeplinit, ca acel lucru ca produs finit să fie util, sau de realizat ceva şi mai bun, ca context.

Pe parcursul utilizării învăţării prin experiment sunt dezvoltate aptitudini şi comportamente noi. Cu cît este mai mult utilizat acest tip de învăţare, cu atît se capătăt o experienţă mai bună. Cel mai important în ţinerea de minte procesului de învăţare, este plăcerea cu care s-a lucrat, motivul conceperii produsului şi beneficiile, care au finalizat procesul.

învăţarea prin experienţă permite indivizilor să utilizeze acele soluţii, ulterior găsite, la rezolvarea altor probleme, care apar în viaţa de zi cu zi. în timpul acestui tip de învăţare este redus stresul, tensiunea, problemele de familie sunt structurate faţă de cele de serviciu, se pune punct pe motivare şi automotivare.

în rezultatul utilizării învăţării prin experiment creşte productivitatea muncii, mulţumirea de sine şi de ceea ce ne înconjoară.

© 2006 www.educativ.info