Admitere
Regulament
înscriere la concurs
Desfăşurarea concursului

 Importanţa carierei profesionale

 Dezvoltarea universităţilor europene

Diferenţele dintre universităţile Moldovei şi cele europene
Tehnici de invăţare efectivă
învăţarea prin experienţă
învăţarea în grup
învăţarea clasică

Etapele de creare a unei licenţe

Lucrările studenţilor noştri

Servicii educaţionale
Education for youth
Education in Moldova

Lucru în echipă

Crearea unei echipe - reprezintă un sistem de îmbunătăţire a colegialităţii de muncă dintre indivizii, care conlucrează, şi anume determină următoarele: rezolvarea problemelor, luarea de decizii, diminuarea conflictelor. Toate aceste elemente, în cazul nerezolvării lor, nu permite atingerea unui ţel final.

Acest tip de învăţare este utilizat în cadrul unor companii, ce conţin mai multe branşe industriale. Fiecare membru din cadrul companiei trebuie să fie clar informat ce are de realizat, şi care este scopul final, care şi-ar dori să îl atingă compania.

în cadrul acestui tip de învăţare, echipele nu sunt create cu scopul de a realiza ceva simplu, ci procese mult mai complexe, în care soluţia găsită nu este numai una. Se pronunţă mai multe idei, dintre care este aleasă ideea cea mai rezonabilă, de o calitate superioară gîndirii numai a unui singur individ.

în cazul unui singur individ se pot genera idei eronate şi care se poate extinde nesatisfacător, iar în interiorul unei echipe sunt definite şi lămurite toate ideile propuse de membri, iar cele greşite sunt eliminate din start. Deciziile sunt propulgate şi dezvoltate mai departe de toţi membrii echipei. Membrii echipei îşi asumă responsabilităţi mult mai mari şi sunt gata de răspundere, dar oricum sunt cunoscute graniţele acestor riscuri asumate.

Modul ales la rezolvarea problemei este bine determinat şi motivat prin alegerea sa. La acest tip de învăţare, membrii echipei învaţă unul de la altul, ceea ce determină o învăţare mai rapidă a metodelor şi procedeelor utilizate.

în mare măsură, lucru în echipă a devenit parte integrantă pentru multe companii din ţară. Avantajele acestui tip de învăţare sunt:

- scopul şi rolul fiecăruia este bine determinat;

- analiza membrilor echipelor şi evaluarea comportamentului fiecăruia;

- modul de strîngere rapid a echipelor sau a conducătorilor acestora;

- promovarea unui lider nou din interiorul echipelor;

- soluţionarea conflictelor din interior şi eliminarea comportamentelor neadecvate;

- aprobarea preferinţelor şi modurilor de muncă.

© 2006 www.educativ.info